ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 - 478.76 Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
2 - Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
3 - 478.85 - - Կիրակի - - - - - - -
4 - 478.80 - - - - - - - Կիրակի - -
5 Կիրակի 478.72 - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
6 - 478.85 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
7 - 478.47 - - - Կիրակի - - - - - -
8 479.76 478.47 Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
9 479.62 Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
10 479.26 478.98 - - Կիրակի - - - - - - -
11 479.26 479.05 - - - - - - - Կիրակի - -
12 Կիրակի 479.29 - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
13 479.36 479.11 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
14 479.39 479.05 - - - Կիրակի - - - - - -
15 479.63 479.05 Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
16 479.76 Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
17 479.61 479.05 - - Կիրակի - - - - - - -
18 479.61 478.95 - - - - - - - Կիրակի - -
19 Կիրակի 478.63 - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
20 479.34 478.37 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
21 479.33 - - - - Կիրակի - - - - - -
22 478.90 - Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
23 478.73 Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
24 478.87 - - - Կիրակի - - - - - - -
25 478.87 - - - - - - - - Կիրակի - -
26 Կիրակի - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
27 478.87 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
28 478.87 - - - - Կիրակի - - - - - -
29 478.58 - Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
30 478.69 Կիրակի - - - - - Կիրակի - - - -
31 478.60 - - - Կիրակի - - - - - - -
Նվազագույնը 478.58 478.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Առավելագույնը 479.76 479.29
Միջինը 479.21 478.86
Ամսեկան տատանումը - -0.35