ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 - 487.07 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
2 - - - - - Կիրակի - - - - - -
3 - Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
4 - 487.44 - - - - - Կիրակի - - - -
5 - 487.65 - - Կիրակի - - - - - - -
6 Կիրակի 488.26 - - - - - - - Կիրակի - -
7 - 488.69 - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
8 484.37 489.19 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
9 484.79 - - - - Կիրակի - - - - - -
10 485.52 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
11 485.98 489.85 - - - - - Կիրակի - - - -
12 - 489.62 - - Կիրակի - - - - - - -
13 Կիրակի 488.85 - - - - - - - Կիրակի - -
14 486.41 487.99 - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
15 486.63 487.51 - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
16 486.58 - - - - Կիրակի - - - - - -
17 485.81 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
18 485.42 487.43 - - - - - Կիրակի - - - -
19 - 487.50 - - Կիրակի - - - - - - -
20 Կիրակի 487.59 - - - - - - - Կիրակի - -
21 485.11 488.07 - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
22 485.17 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
23 485.18 - - - - Կիրակի - - - - - -
24 485.78 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
25 485.75 - - - - - - Կիրակի - - - -
26 - - - - Կիրակի - - - - - - -
27 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
28 - - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
29 486.54 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
30 486.45 - - - - Կիրակի - - - - - -
31 486.98 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
Նվազագույնը 484.37 487.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Առավելագույնը 486.98 489.85
Միջինը 485.79 488.18
Ամսեկան տատանումը - +2.39