ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

  • ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6
  • Հեռ.՝ +374 10 583841
  • Ֆաքս.՝ +374 10 523838
  • Էլ. Հասցե՝ mcba@cba.am
  • Կայք՝ www.cba.am
Central Bank of Armenia
Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 - - - - Կիրակի - - - - - - -
2 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
3 481.59 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
4 482.19 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
5 482.55 - - - - Կիրակի - - - - - -
6 482.55 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
7 482.79 - - - - - - Կիրակի - - - -
8 482.79 - - - Կիրակի - - - - - - -
9 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
10 482.96 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
11 482.32 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
12 481.49 - - - - Կիրակի - - - - - -
13 480.83 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
14 480.88 - - - - - - Կիրակի - - - -
15 480.88 - - - Կիրակի - - - - - - -
16 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
17 481.49 - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
18 481.52 - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
19 481.65 - - - - Կիրակի - - - - - -
20 481.66 Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
21 482.12 - - - - - - Կիրակի - - - -
22 - - - - Կիրակի - - - - - - -
23 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
24 - - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
25 - - - - - - - - Կիրակի - - Կիրակի
26 - - - - - Կիրակի - - - - - -
27 - Կիրակի Կիրակի - - - - - - - Կիրակի -
28 - - - - - - - Կիրակի - - - -
29 - - - - Կիրակի - - - - - - -
30 Կիրակի - - - - - - - - Կիրակի - -
31 - - - Կիրակի - - Կիրակի - - - - -
Նվազագույնը 480.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Առավելագույնը 482.96
Միջինը 481.86
Ամսեկան տատանումը -