Վարկային Հաշվիչ

Վարկային հաշվիչի օգնությամբ Դուք կարող եք հաշվարկել վարկի ամսեկան մայր գումարի և տոկոսագումարի մարումների չափը ինչպես նաև նախնական մարման գրաֆիկը ընտրելով համապատասխան վարկավորման տարբերակը: Բոլոր հաշվարկները կրում են մոտավոր բնույթ, քանի որ բանկերում գործում են վարկավորման պարտադիր վճարներ (oրինակ` Վարկի կանխիկացման տոկոսագումար, միջնորդավճար, բանկային հաշվի բացման, սպասարկման, ապահովագրական և այն):